تماس با رویدادیار

دفتر مرکزی: تهران- بلوار اشرفی اصفهانی- نرسیده به اتوبان همت- خیابان شهید قموشی- خیابان بهار- خیابان هما- دانشگاه علم و فرهنگ- طبقه 6- پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی

تلفن : 44372231