رویدادیار|همایش،وبینار،نمایشگاه و....
رویدادیار|همایش،وبینار،نمایشگاه و....
بزرگترین سمینار امنیت سایبری جنوب کشور

توضیحات آگهی

برگزارکنندگان

محسن طاقه باف    مدیر عامل شرکت سها ارتباط

محسن طاقه باف

سخنرانان

جانشین قرارگاه پدافند سایبری پدافند غیر عامل کشور  جانشین قرارگاه پدافند سایبری پدافند غیر عامل کشور

 

معاون مرکز مدیریت راهبردی افتا ریاست جمهوری   معاون مرکز مدیریت راهبردی افتا ریاست جمهوری

 

مدیر گروه تخصصی دفاع سایبری وزارت دفاع    مدیر گروه تخصصی دفاع سایبری وزارت دفاع

جناب آقای روزبه نوروزی    دکترای حرفه ای امنیت سایبری

جناب آقای روزبه نوروزی