رویدادیار|همایش،وبینار،نمایشگاه و....
رویدادیار|همایش،وبینار،نمایشگاه و....
دوره پنجم طراحی سیستم حقوق و دستمزد مبتنی بر شایستگی

توضیحات آگهی

لینک ثبت نام:
https://zvnt.ir/ZXpS9V

یکی از معضلاتی که بیشتر سازمان ها با آن مواجه هستند، عدم شفافیت در نظام جبران خدمت می باشد که منجر به نارضایتی و احساس ناعدالتی در کارکنان می شود.
بااستقرار نظام جامع جبران خدمت عادلانه و مبتنی بر #شایستگی، می توان انتظارات کارکنان را برآورده ساخت و در عین حال توان رقابت در بازار کار برای جذب استعدادهای مورد نیاز را داشت.