رویدادیار|همایش،وبینار،نمایشگاه و....
رویدادیار|همایش،وبینار،نمایشگاه و....
نخستین استرامیتینگ کسب و کارها در پساوین

توضیحات آگهی

در این رویداد به آسیب شناسی و چرایی ناکامی شرکت های ایرانی در بهره برداری از فضای برجامی پرداخته می شود و با الگوبرداری از عملکرد موفق و ناموفق شرکت ها و کسب و کارها در آن مقطع زمانی، تلاش می شود تا این توانمندی برای شرکت کنندگان ایجاد شود که به آسیب شناسی کسب و کار خود پرداخته و نقاط حساس را شناسایی نمایند تا در ادامه با بهره برداری از تجریه برجامی، بتوانند از فضای پساوین نهایت بهره برداری را داشته باشند.

سرفصل در نظر گرفته شده به شرح زیر است:

پیشگفتار
نگاهی به روندهای کلان ملی و بین المللی در سال ۱۴۰۱
نگاهی به آخرین وضعیت مذاکرات وین
آسیب شناسی عملکرد شرکت های ایرانی در فضای گشایش بین المللی ناشی از برجام
نگاهی به عملکرد اتاق های بازرگانی در فصای گشایش بین المللی ناشی از برجام
بهره برداری بیشینه از فضای گشایش بین المللی با بیشینه سازی آمادگی