رویدادیار|همایش،وبینار،نمایشگاه و....
رویدادیار|همایش،وبینار،نمایشگاه و....
همایش حسابداری و حسابرسی و مالیات‌ ستانی هوشمند

توضیحات آگهی

طی سال‌های اخیر،  تحولات اساسی در بخش قوانین، به ویژه در بخش مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده و همچنین استانداردهای حسابداری (برای نیل به اجرای استانداردهای بین المللی IFRS)، مورد اجرا گذاشته شده است. بر این اساس، تحولات یاد شده تاثیر به سزایی در اقتصاد کشور و بالتبع آثار ثانویه در بخش مالی شرکت‌ها و همچنین مالیات ستانی دولت خواهد داشت.

سرفصل ها و موضوعات رویداد:
چالش هاى مالیات
مالیات و قانون
استفاده از فناورى هاى نوین در مالیات
حسابرسى مالیاتى
استانداردهاى حسابدارى و مالیات