رویدادیار|همایش،وبینار،نمایشگاه و....
رویدادیار|همایش،وبینار،نمایشگاه و....
همایش فارغ التحصیلان واساتیدکارآفرینی و کسب وکار

توضیحات آگهی

معرفی رویداد

بی شک رشته های مختلف در حوزه های مدیریت وکارآفرینی و مآلا کسب وکار به خطر نوع وماهیت پویا وخلاقانه ای که دارند و نیز ارتباط تنگاتنگ آنها با واقعیات و حقایق کسب وکارها به عنوان موجوداتی زنده و پویا ، از سرزندگی وپویایی بیشتری نسبت به بقیه رشته ها و دوره ها ی دانشگاهی وآموزشی های آزاد برخوردار هستند.

به همین خاطر معمولا ، افرادی که دردوره های کارآفرینی و کسب وکار اشتغال دارند یا انگیزه ساخت امپراتوری های کارآفرینی را در سر می پرورانندو یا مآلا دراین امپراتوری های رویای خود را دنبال می کنند.

به خصوص که با مطرح شدن کسب وکارهای استارت آپی ودانش بنیان ، تب ساخت امپراتوری های کارآفرینی و کسب وکار بالا گرفته وهر روز برهیجانات آن هم اضافه می شود .

به همین خاطر است که لزوم شبکه سازی بین قارغ التحصیلان واساتید این مبحث و شناخت هرچه بیشتر افرادی که در حوزه های کارآفرینی و کسب وکار به عنوان فارغ اتحصیل واستاد شناخته می شوند ، بیش از پیش احساس می شود .

زیرا ایشان به دلیل پتانسیل وتوانمندی های زیادی که دارند عملا می توانند نقش موتور وپیشران اکوسیستم کارآفرینی و کسب وکار را دنبال کنند.

به همین خاطر ما در هاب کارآفرینی ، مترصد آن هستیم تا ضمن برگزاری ششمین دوره ی این رویداد ، امکان تعامل وشبکه سازی بین اعضای این اکوسیستم را فراهم سازیم . 

 

محورهای مهم این رویداد

 • آموزش های  کارآفرینی  چرا و چگونه ؟
 • ارزیابی آموزش های  کارآفرینی  درایران
 • بررسی نقش وتاثیر آموزش های  کارآفرینی  درایران – آیا این آموزش ها موثر بوده اند ؟
 •  چالش های رشد وتوسعه آموزش های کارآفرینی وکسب وکار درایران
 •  تحلیلی بر تجارب آموزشی در حوزه آموزش های  کارآفرینی وکسب وکار  درایران
 • راه های کسب موفقیت در حوزه ی آموزش های  کارآفرینی وکسب وکار  درایران
 • معیارهای سنجش موفقیت آموزش های  کارآفرینی وکسب وکار  درایران
 • ارایه الگوها و مدل های موفق در آموزش های  کارآفرینی وکسب وکار  درایران
 • آیا آموزش های رسمی وغیر رسمی کارآفرینی وکسب وکار درایران موفق بوده اند ؟
 • چه انتظاری از فارغ التحصیلان آموزش های  کارآفرینی وکسب وکار هست ؟
 • راه های ارتقای کیفیت  آموزش های  کارآفرینی وکسب وکار درایران چیست ؟
 •  نگاهی به نیازهای آینده در حوزه آموزش های  کارآفرینی وکسب وکار  درایران
 • بررسی مراحل وفرآیندهای جهانی شدن کسب وکارهای ایرانی
 • آشنایی با فرصت های کارآفرینی و کسب وکار جهانی برای استارت آپ های ایرانی
 • آشنایی با مهم ترین استراتژی های سازمانی مثل جهانی شدن ، بحران جانشین پروری ، تحول دیجیتال ، چالش هوش مصنوعی ، چالش منابع انسانی و …..

مخاطبین رویداد

 • دانشجویان و فارغ التحصیلان کارآفرینی و کسب وکار
 • اساتید و منتورهای دوره های کارآفرینی و کسب وکار
 • کارشناسان آموزش مدارس کسب و کار
 • مربیان کارآفرینی و کسب وکار
 •  علاقه مندان به دوره های کارآفرینی و کسب وکار
 • کارآفرینان کارآفرینی و کسب وکار
 • استارت آپ های آموزشی کارآفرینی و کسب وکار
 • طراحان و مجریان LMS  های آموزشی کارآفرینی و کسب وکار
 • بنیانگذاران وهم بنیانگذاران کسب وکارهای استارت آپی ودانش بنیان
 • دانش پذیران دوره های آزاد POST DBA- DBA- MBA
 •  اساتید وبنیانگذاران مدارس کسب وکار درایران
 • مربیان وکوچ های کارآفرینی و کسب وکار

هدف رویداد

این رویداد  ، در پی آن است تا با بررسی چالش ها و مشکلات فرا روی طراحی ، اجراء و بازنگری دوره های تخصصی  کارآفرینی وکسب وکار در ایران ،راهکارهای مناسب برای ارتقای سطح کیفی این دوره ها را شناسایی و به مخاطبین معرفی نموده و در عین حال موضوع را از نگاه فارغ التحصیلان این دوره ها و نیز اساتید و سازمان های متقاضی آنها مورد بررسی و تحلیل و موشکافی قرار بدهد .

برگزارکنندگان