رویدادیار|همایش،وبینار،نمایشگاه و....
رویدادیار|همایش،وبینار،نمایشگاه و....
چهارمین همایش ملی پیشگیری از مواد مخدر صنعتی

توضیحات آگهی

برگزار کننده: دانشگاه یزد
محورهای همایش:
6. تفاوت الگوی مصرف مواد مخدر و روان گردان ها در مردان و زنان و برنامه های پیشگیرانه مرتبط با آن7. نقش پاندمی کرونا در افزایش اختلال مصرف مواد مخدر و روان گردان ها و برنامه های پیشگیرانه مرتبط با آن