رویدادیار|همایش،وبینار،نمایشگاه و....
50,000 تومان
شماره آگهی: 4830
رویدادیار|همایش،وبینار،نمایشگاه و....
کارگاه هدف گذاری

توضیحات آگهی

یکی از گام های مهم در فرایند هدف گذاری این است که بدانیم در حال حاضر کجا هستیم و چقدر از زندگی رضایت داریم. قبل از اینکه هدف گذاری کنیم ابتدا موقعیت فعلی مان را مورد بررسی قرار دهید و میزان رضایت از وضعیتی که در آن قرار داریم را مشخص کنیم، سپس آن را روی کاغذ بنویسیم. تنها راه رسیدن به یک تصمیم درست این است که بدانیم چه انتظاری از آینده داریم و می خواهیم به چه سطحی برسیم.

ما به دو دلیل مهم ارزیابی را انجام می دهیم، اول اینکه ارزیابی نشان می دهد که در کجا قرار داریم وقتی بدانیم در کجا هستیم می توانیم تعیین کنیم که در کجا باید باشیم. ارزیابی به ما جهت می دهد. دوم اینکه ارزیابی باعث می شود تا بتوانیم پیشرفتمان را مشاهده کنیم و چشم اندازی که برای خودمان ترسیم کرده ایم را دنبال کنیم.